Ammatillinen verkko-opettaja

Anna Mari Leinosen väitöskirjassa “Ammatillinen opettajuus kansallisessa verkko-opetuksen kehittämishankkeessa” on mielestäni mainiosti kuvattu verkko-opettajuutta erilaisissa ammatillisen verkko-opetuksen käytännöissä.  Kokosin opettajatyypit yhteen taulukkoon.  Tunnistatko itsesi tai tuttujaverkko-opetustoteutuksia?

 

 I Opettaja tiedon haltijana vuorovaikutuksettomassa

ja työelämäyhteydettömässä verkko-opetuksessa

Opettaja sisällön asiantuntijana, asioiden esittäjänä ja tiedon välittäjänä

Opiskelija informaation vastaanottajana

– materiaalin laatijana, atk-luokan varaajana ja tietokonetyöskentelyn valvojana

– materiaalin läpikäyjänä atk-luokassa

– materiaalin laatijana, fyysisesti ja psyykkisesti etäisenä päätetyöskentelijänä

– yksin ja itsenäisesti valmiin aineiston läpikäyjänä verkkokurssilla

II Uudistuva opettaja vuorovaikutusta sekä työelämälähtöisyyttä tavoittelevassa verkko-opetuksessa

Opettaja sisällön asiantuntijana, sähköisen vuorovaikutuksen käynnistäjänä

Opiskelija yksin aineiston läpikäyjänä tai aineiston tuottajana, mutta kutsuttuna vuorovaikutukseen

– ohjaus- ja sisältömateriaalin laatijana ja uudistuksen ihmettelijänä

– valmiin aineiston läpikäyjänä, yksin toimijana, palautteen vastaanottajana

– sisältömateriaalin laatijana, tehtävän antajana ja ohjaajana lähiopetuksessa

– aktiivisena tiedon tuottajana, tieto- ja viestintätekniikan välinekäyttäjänä

– ohjaus- ja sisältömateriaalin laatijana, yksilöllisen oppimisprosessin ohjaajana verkkokurssilla

– yksin, mutta ohjattuna etäopiskelijana

III Opettaja asiantuntijuuden jakajana monimuotoisessa vuorovaikutuksellisessa sekä työelämälähtöisessä verkko-opetuksesssa

Opettaja monipuolisena oman alansa opetuksen ammattilaisena, dialogissa verkossa

Opiskelija aktiivisena toimijana yhteis- ja yksilötoiminnassa, dialogissa verkossa

– oppimistilanteiden luojana

– aktiivisena yhteis- ja yksilötoiminnassa lähipetustilanteissa

– materiaalin laatijana, verkko- ja lähiopetuksen yhdistäjänä

– aktiviisena yhteis- ja yksilötoiminnassa lähi- ja etäopetuksessa

– verkkokurssin suunnittelijana, oppimisprosessin ohjaajana

– aktiviisena vuorovaikutus- ja tietoyhteiskunnan toimijana

– kokonaisvaltaisen opetus- ja oppimisprosessin suunnittelijana, työssäoppimisen ohjaajana

– aktiivisena yhteis- ja yksilötoimijana, työssäoppimisessa ja autenttisten tehtävien äärellä

Myös opettajaluokituksiin liitetyt pedagogiikat ovat kiinnostavia, ks. kuviot alla

 

 

Pitäisköhän nykyajan sosiaalisen median käyttötilanteissa  puhua myös (ammatillisesta) opettajuudesta monimuotoisen vertaisuuden toteutumisena?

 

Verkkotieto, verkkotaidot, verkko-opettaja, verkko-oppija

Muistin, että syksyllä 07 yritin napakasti sanoa jotain noista otsikon aiheista. Jaan ne kanssasi – siis!

Verkkotieto

 

Verkkotieto viittaa dataan ja informatioon, joka verkossa  on olemassa. Siinä ja sen käytössä on olennaista sen suunnaton määrä sekä vaikeus olla kriittinen sen suhteen (kuinka löytää relevantti ja luotettava tieto?).

 

Verkkotiedon ymmärtämisessä on tärkeää oivaltaa, että se ei ole staattista, pysähtynyttä. Verkkotieto on paremminkin jonkin tietämistä. Verkkotiedossa tapahtuu työskentelyä yhteyksissä (ihmisiin ja asioihin).  Sitä  ”vaan” surffailet  netissä ja muodostat  yhteyksiä verkkosivustojen ja –toimintojen sisällä ja välillä, tai sitten tietoisesti  yrität  löytää  tai määritellä jne. jotakin, ja sitten liikut erilaisten sivustojen ja ympäristöjen viidakossa ja luot yhteyksiä itsellesi (tarpeisiisi).

 

Verkkotieto on prosessi, johon astut, kun olet ja toimit verkossa.

 

Verkkotaidot

Perusverkkotaidot ovat IC-teknologian käyttötaitoja. Mutta nykyisin ne ovat verkkotoiminnan taustalla.

Niitä tärkeämpiä verkkotaitoja ovat  verkkokäyttäytymiseen ja tunteisiin  liittyvät taidot.  Verkon tunnetaidot tarkoittavat  rohkeutta ilmaista itseään, varmuutta suhteellisen epämääräisessä ja monimerkityksisessä  verkkoympäristössä sekä iloa antaa oma (verkko)persoonallisuutensa toisille.  Verkkokäyttäytymis- ja –toimintataitoja ovat ennen kaikkea itsensä johtamisen ja itseohjautumisen sekä osallistumistaidot. Kuinka ottaa ja tehdä aloitteita verkossa?  Kuinka tarpeen tullen vetäytyä taustalle ja antaa siten tilaa toisille? Kuinka ”vietellä” ja innostaa (potentiaalisia) verkkokumppaneita mukaan yhteiseen toimintaan?

Jotkut kognitiiviset kyvyt ovat myös tärkeitä verkkotaitoja.  Kuinka hahmottaa ja luoda kokonaisuuksia verkossa olevista palasista?  Kuinka nähdä ja löytää kehkeytymässä olevia oivalluksia teksti- ja multimediamassoista? Kuinka syventää verkossa tarjolla olevaa sisältöainesta?

 

Verkko-opettaja

 

Verkko-opettaja on kokenut,  mutta tasavertainen kanssakulkija.  Hän työskentelee yhdessä opiskelijoidensa kanssa.  Verkko-opettaja tietää enemmän, ja hän myös ilmaisee sen. Mutta hän myös tietää, että monissa sisällöissä ja taidoissa  opiskelijat ovat häntä pätevämpiä.

 

Verkko-opettaja on aina riittävästi läsnä verkossa. Läsnäolo tarkoittaa ajallista läsnäoloa (opiskelija saa vastauksensa, palautteet ja opettajan muut sitoumukset riittävän nopeasti), persoonallista ja emotionaalista läsnäoloa (opettaja voidaan kokea ainutkertaisena persoonana), sosiaalista läsnäoloa (opettaja tukee osallistumista ja osallistuu itse sosiaaliseen viestintään)  sekä kognitiivista ja reflektiivistä läsnäoloa (opettaja jakaa asiasisällölliset kokemuksensa ja tietopääomansa).

 

Verkko-opettaja antaa hyvät ohjeet ja  tarvittavia neuvoja. Hän myös auttaa opiskelijoita kohtaamaan toisensa.

 

Verkko-oppija

 

Verkko-oppija elää ja opiskelee verkkoympäristöissä,  joissa hänen – toimintansa sisällä – pitää kestää epävarmuutta, turvattomuutta, keskeneräisyyttä jne.,  ja olla aktiivinen, osallistua sekä luottaa itseensä ja johtaa itseään.

 

Verkko-oppijana on tärkeää  (osata) olla vertainen toisten kanssa – vertaisoppija. Myös opettajat ovat (tai heidän pitäisi olla) kokeneempia vertaisia.